Albu Morar a fost și de această dată mândru partener al conferinței care pune în lumină cele mai actuale și importante subiecte care țin de riscuri și fraude corporative și reunește profesioniși reputați ai domeniului, din domeniul public și din cel privat.

 

Raportarea către autorități: când este un drept și când este o obligație legală? Este obligația persoanei sau a companiei? Se referă doar la funcționarii publici sau și la angajați ai entităților private? Este o obligație care privește o faptă prevăzută de legea penală? Care este standardul de cunoștințe și probe? Care este impactul privilegiului împotriva autoincriminării?

 

Avocatul Gabriel Albu a evidențiat cadrul legal vast care reglementează obligațiile de raportare și sancționează actele de nesesizare/nedenunțare către organele judiciare, în cazul în care companiile află despre posibilitatea unui comportament infracțional. Complexitatea problemei provine din numeroasele norme penale existente și din aplicarea extinsă a acestora, inclusiv în ceea ce privește entitățile private.

 

Mulțumim, GOVNET, pentru invitația de a dezbate aceste subiect și felicitări pentru organizarea evenimentului, de 5 ani încoace! Este binevenit în contextul în care frauda corporativă în diferitele sale forme este un fenomen de o complexitate în creștere, iar lupta împotriva ei capătă noi fațete în fiecare an.

 

Mai multe puteți afla aici.