roen
roen

Termeni & Condiții

I. Condiţii generale de utilizare a site-ului web al www.albu-morar.ro

I.1. Domeniu de aplicare şi prestaţii

(1) Aceste Condiţii generale de utilizare se referă la utilizarea site-urilor web puse la dispoziţie de CABINET DE AVOCAT „GABRIEL ALBU”, cu sediul in Bucuresti, sector 1, strada Roma nr. 23, cod postal 011773 (intrarea și expedierile poștale se fac în strada Washington nr. 27, cod poștal 011793), CIF RO42118983, autorizat prin Decizia Baroului Bucuresti nr. 2869/20.12.2019, cont IBAN:  RO92 BACX 0000 0019 9672 3000 deschis la UNICREDIT BANK Suc. MILLENIUM, reprezentat prin avocat titular Gabriel Albu.

(2) Această pagină Conţine condiţiile generale de utilizare a site-ului web. Prin accesarea sau utilizarea site-ului web, toţi utilizatorii şi vizitatorii acceptă valabilitatea Condiţiilor generale de utilizare a site-ului web. CABINET DE AVOCAT „GABRIEL ALBU”,îşi rezervă dreptul de a modifica oricând Condiţiile generale de utilizare a site-ului, după cum consideră necesar.

(3) CABINET DE AVOCAT „GABRIEL ALBU”,oferă pe site-ul web informaţii despre acestă zonă de producţie şi despre companie relevante pentru clienţi, partenerii de transport şi aspiranţii la un loc de muncă în cadrul companiei.

(4) CABINET DE AVOCAT „GABRIEL ALBU”,îşi rezervă dreptul de a suspenda total sau parțial site-ul web sau a modifica conţinutul acestuia sau serviciile legate de acesta. CABINET DE AVOCAT „GABRIEL ALBU”,nu garantează în niciun fel disponibilitatea permanentă a site-ului web al CABINET DE AVOCAT „GABRIEL ALBU”,. Nimeni nu este îndreptăţit să ridice pretenţii legate de utilizarea sau menţinerea site-ului web al CABINET DE AVOCAT „GABRIEL ALBU”,.

I.2. Drepturi de proprietate intelectuală

(1) Întregul conţinut al site-ului web (ilustraţii, texte, formulări, mărci, imagini, filme video, elemente grafice) constituie proprietatea intelectuală a CABINET DE AVOCAT „GABRIEL ALBU”, sau a partenerilor contractuali ai acestuia. Prin utilizarea site-ului web al CABINET DE AVOCAT „GABRIEL ALBU”, utilizatorului nu i se transmite niciun drept de licenţă sau alt drept care i-ar permite să se folosească de drepturi legate de site-ul web www.albu-morar.ro (de exemplu drepturi de proprietate industrială, drepturi de autor şi drepturi conexe etc.).

Sunt interzise modificarea, copierea, multiplicarea, folosirea, completarea sau orice alt fel de utilizare a mărcilor, designului, imaginilor, textelor, unor fragmente de text sau a oricărui alt conţinut de pe site-ul web al CABINET DE AVOCAT „GABRIEL ALBU”,, fără acordul în scris prealabil al acestuia. O excepţie o constituie multiplicarea, valorificarea sau utilizarea materialelor puse la dispoziţie pe site în mod explicit pentru a fi folosite cu acest scop.

I.3. Răspundere

(1) CABINET DE AVOCAT „GABRIEL ALBU”, a depus toate eforturile posibile pentru ca informaţiile puse la dispoziţie pe site-ul web al CABINET DE AVOCAT „GABRIEL ALBU”, să fie corecte şi complete la momentul publicării lor pe site. CABINET DE AVOCAT „GABRIEL ALBU”,nu îşi asumă niciun fel de obligaţii, nu răspunde legal pentru lipsa de conformitate şi nu garantează în niciun fel pentru informaţii puse la dispoziţie pe site-ul web, ca de exemplu fişiere descărcabile, servicii oferite de terţi, linkuri externe sau alte conţinuturi care pot fi accesate în mod direct sau indirect pe site-ul web www.albu-morar.ro , pornind de la acest site. De asemenea, CABINET DE AVOCAT „GABRIEL ALBU”,îşi rezervă dreptul de a modifica şi completa informaţiile puse la dispoziţie fără informare prealabilă.

(2) CABINET DE AVOCAT „GABRIEL ALBU”,nu răspunde pentru daune provocate de utilizarea necorespunzătoare sau abuzivă a contului de utilizator de către utilizatorul însuşi, de utilizarea abuzivă sau pierderea datelor de identificare sau a datelor salvate de către utilizator.

I.4. Disponibilitate

(1) CABINET DE AVOCAT „GABRIEL ALBU”,depune toate eforturile pentru a asigura continuitatea administrării şi punerii la dispoziţie a site-ului web – în măsura posibilităţilor tehnice, economice, organizatorice şi specifice companiei.

(2) CABINET DE AVOCAT „GABRIEL ALBU”,nu răspunde legal pentru lipsa de conformitate şi nu garantează în niciun fel că site-ul web al CABINET DE AVOCAT „GABRIEL ALBU”,sau conţinutul său se vor afla în mod continuu la dispoziţia utilizatorilor, că acestea sunt puse la dispoziţia utilizatorilor, că nu conţin greşeli sau că greşelile se corectează, şi că site-ul web al CABINET DE AVOCAT „GABRIEL ALBU”,sau alte resurse care servesc la existenţa acestuia (de exemplu serverul) nu sunt afectate de viruşi sau alte elemente periculoase. CABINET DE AVOCAT „GABRIEL ALBU”, îşi declină în mod explicit, în limitele permise de lege, orice răspundere pentru daune de orice fel provocate de punerea la dispoziţie a site-ului web www.albu-morar.ro  sau a resurselor anexe care servesc la existenţa acestuia.

(3) CABINET DE AVOCAT „GABRIEL ALBU”, îşi declină orice răspundere pentru perioadele de timp în care site-ul nu se poate accesa din motive tehnice sau datorită altor probleme.

I.5. Încărcarea de material nociv

CABINET DE AVOCAT „GABRIEL ALBU”,interzice încărcarea pe site-ul web de programe pentru calculator, fişiere şi alte materiale conţinând elemente capabile să distrugă şi/sau să întrerupă funcţionalitatea site-ului, ca de exemplu viruşi, fişiere manipulate, fişiere „ascunse” (de exemplu imagini integrate în fişiere audio), viermi, troieni sau boţi pentru scrolling, afişarea mai multor ecrane sau pentru alte tipuri de activităţi, care afectează integritatea şi funcţionalitatea site-ului web sau a comunicării online în general.

I.6. Atacuri electronice

(1) Sunt interzise orice fel de atacuri electonice împotriva site-ului web www.albu-morar.ro sau a oricăror alte date ale CABINET DE AVOCAT „GABRIEL ALBU”, aflate în corelaţie cu site-ul precum şi orice atacuri electronice împotriva datelor utilizatorilor.

(2) Fiecare atac electronic va avea ca urmare excluderea imediată a utilizatorului care l-a cauzat şi va atrage după sine consecinţe de drept penal şi civil.

ll. Informaţii generale privind protecţia datelor personale

II.1. Baza legală

CABINET DE AVOCAT „GABRIEL ALBU”, va trata toate datele transmise sau puse la dispoziţie prin intermediul site-ului web www.albu-morar.ro,  respectând prevederile în vigoare ale legii privind protecţia datelor personale.

II.2. Acordul utilizatorului privind folosirea datelor

(1) Utilizatorul acceptă să primească pe cale electronică (de exemplu prin e-mail) informaţii, buletine informative şi material publicitar de la CABINET DE AVOCAT „GABRIEL ALBU”,. Vă puteţi retrage consimţământul în orice moment, fie accesând linkul de dezabonare în buletinul informativ, fie trimiţând un e-mail la adresa: office@albu-morar.ro.

(2) În conformitate cu setările browserului său, utilizatorul acceptă în mod explicit folosirea şi mai ales stocarea de cookie-uri pe calculatorul său de către CABINET DE AVOCAT „GABRIEL ALBU”,.

(3) Utilizatorul îşi poate retrage oricând consimţământul în legătură cu colectarea şi memorarea datelor personale de către CABINET DE AVOCAT „GABRIEL ALBU”,. În acest scop, utilizatorul va trimite un e-mail la adresa office@albu-morar.ro

II.3. Dreptul de acces la date, dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor

Utilizatorul are oricând dreptul de a solicita informaţii legate de datele memorate, precum şi rectificarea şi ştergerea acestora, cu respectarea prevederilor legii privind protecţia datelor personale. În acest scop, utilizatorul poate să contacteze CABINET DE AVOCAT „GABRIEL ALBU”,folosind adresa office@albu-morar.ro.

II.4. Siguranţa datelor

CABINET DE AVOCAT „GABRIEL ALBU”,face tot ce e posibil pentru a asigura securitatea transferului de date prin intermediul mediilor online. În acelaşi timp însă, ține de utilizator să depună toate eforturile rezonabile pentru folosirea internetului în condiţii de siguranţă (folosirea unei versiuni actuale de browser, confidențialitatea datelor de acces la platformele online).

II.5. Cookie-uri

(1) Pentru lărgirea funcţionalităţii prezenţei noastre web şi creşterea confortului de folosire a acesteia de către utilizator sunt folosite aşa-numite „cookie-uri”.

(1.1) Majoritatea cookies-lor utilizate de CABINET DE AVOCAT „GABRIEL ALBU”,sunt șterse automat de pe hard disk-ul utilizatorului (cookies temporare) la finalul sesiunii de navigare. Cookies temporare sunt necesare, pentru a oferi, de exemplu, utilizatorului anumite tipuri de funcții ale unor formulare pe mai multe pagini. În plus, firma CABINET DE AVOCAT „GABRIEL ALBU”, folosește de asemenea cookies care rămân pe hard disk-ul utilizatorului (cookies permanente). Aceste cookies permanente au o durată de viață de 1 lună până la 10 ani și se șterg singure, după o perioadă de timp predeterminată, sau pot fi șterse manual de utilizator. Scopul exclusiv al acestor cookies (cookies permanente) constă în a adapta oferta de pe internet cât mai bine în funcție de dorințele clientului și a face cât mai confortabilă utilizarea site-ului web de către utilizatori.

(1.2) Cookies nu conțin date personale. Sunt colectate însă date anonime cu un cod ID pentru utilizatori. Aici este vorba, de exemplu, despre date referitoare la paginile accesate de utilizatori, conținuturile căutate, etc. Aceste date anonime nu sunt niciodată combinate cu datele personale ale utilizatorului.

(1.3) Utilizatorul poate influența utilizarea cookies prin setări adecvate operate în browser-ul utilizatorului. Este posibil, de exemplu, să acceptăm sau să refuzăm cookies generale sau individuale. Această setare, ce nu permite stocarea, poate avea ca rezultat restricţionarea funcţiunilor puse la dispoziţie de prezenţa web a CABINET DE AVOCAT „GABRIEL ALBU”,.

II.6. Pluginuri pentru Social Media

(1) Pe unele pagini ale site-ului web al CABINET DE AVOCAT „GABRIEL ALBU”, se găsesc aplicaţii ale unor terţi (de exemplu Facebook, Google Plus, Twitter) precum şi conţinuturi stocate pe platforme ale unor terţi (de exemplu Youtube). În ciuda controlului minuţios şi a măsurilor active luate în scopul protecţiei datelor, CABINET DE AVOCAT „GABRIEL ALBU”,nu are nicio influenţă asupra modului în care terţii folosesc datele utilizatorului colectate pe site-ul web al CABINET DE AVOCAT „GABRIEL ALBU”,. Răspunderea în legătură cu aceste date revine exclusiv companiilor care oferă următoarele aplicaţii.

II.7. Publicitate în funcție de interesele specifice / Re-Targeting

Site-ul web www.albu-morar.rofpoate folosesi așa numite tehnici pentru Re-Targeting. CABINET DE AVOCAT „GABRIEL ALBU”,folosește aceste tehnici, pentru a face mai interesantă oferta internet pentru utilizatori. Această tehnică ne oferă posibilitatea de a ne adresa utilizatorilor, care deja s-au interesat pentru site-ul web și pentru serviciile sau produsele lui CABINET DE AVOCAT „GABRIEL ALBU”,, cu reclamă pe site-ul unor terți.

lll. Prevederi suplimentare

III.1. Instanţa judecătorească

Prezentul contract este guvernat de legea românească. Instanţa competentă pentru soluţionarea conflictelor este Tribunalul Bucuresti.

III.2. Modificări şi completări, nulitate parţială

(1) Orice modificări şi completări ale prezentului contract pot avea doar formă scrisă. Convenţiile verbale accesorii nu produc efecte juridice.

(2) În cazul în care una sau mai multe dintre prevederile prezentului contract sunt – din orice motiv – lovite de nulitate, aceasta nu aduce atingere aplicabilităţii celorlalte prevederi contractuale.